Política de privacitat

Protecció de dades personals

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades a el fitxer de Contactes responsabilitat de GAS GARATGE RESTAURANT CIF: 39433421J i seu social a Av. Catalunya, 16-43.440 l ‘ Espluga de Francolí (Tarragona).

La finalitat d’aquest tractament és la gestió i control de l’correu electrònic així com l’agenda de contactes i atendre la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservats sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

D’acord allò disposat a la normativa esmentada, podrà indicar la revocació de l’consentiment donat, així com exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació de l’tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions hauran de realitzar-se a Av. Catalunya, 16-43.440 l’Espluga de Francolí (Tarragona).

Així mateix podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat de GAS GARATGE RESTAURANT. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ( “hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o organisme de GAS GARATGE RESTAURANT, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per GAS GARATGE RESTAURANT, per les seves societats filials i / o dominades per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de GAS GARATGE RESTAURANT l’ús que l’usuari pugui portar a terme a l’respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de GAS GARATGE RESTAURANT.

GAS GARATGE RESTAURANT no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari d’el suport en el qual el programari és gravat. GAS GARATGE RESTAURANT posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el programari. Si l’usuari transfereix el programari d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió de el codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Abrir Chat
1
Ja pots fer la teva comanda per emportar
Hola 👋!
Et podem ajudar?